Vizitky

  Vytváření vizitek

Vizitka je nositelem informací. Uvádí jméno, název firmy, logo, kontakty … V současné době používají vizitky všechny osobní i obchodní společnosti. Vizitka charakterizuje image majitele, vytváří pověst společnosti a zároveň je reklamním prostředkem vašich produktů nebo služeb.

Vizitky